.هرگز تسلیم نشوید

.امروز سخت است و فردا از آن هم سخت تر خواهد بود,اما پس فردا برایتان روز روشنی است

جک ما

حمیدرضا عقیقی

حمیدرضا عقیقی

منتور پارک علم وفناوری خراسان

بنیانگذار استارتاپ iOTING

الهام حسینی

الهام حسینی

منتور گردشگری

مدرس دروس تخصصی رشته گردشگری

دانیال احمد زاده

دانیال احمد زاده

مدیر مرکز شتاب دهنده پدیده

مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه فنی و حرفه ای شریعتی

دکتر رضا قائمی

دکتر رضا قائمی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و ارشد هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
ملیحه شهریاری

ملیحه شهریاری

کارشناس واحد تجاری سازی و مشاور استارتاپهای مرکز نوآوری جهاد دانشگاهی مشهد

کارشناسی ارشد کارآفرینی

پریسا احمدی منش

پریسا احمدی منش

مدیر سابق شتاب دهنده سانبا پلاس

بیزینس کوچ حرفه ای

حسن قربانی زاده

حسن قربانی زاده

مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

هم بنیان گذار آژانس دیحیتال مارکتینگ ایران دیما

دکتر محمد نوری زاده

دکتر محمد نوری زاده

دکتری پترولوژی دانشگاه شهید باهنرکرمان

هم بنیانگذار شرکت امین دیتا، آگیرابوک و مترجم کتاب استارتاپ صد دلاری