.هرگز تسلیم نشوید

.امروز سخت است و فردا از آن هم سخت تر خواهد بود,اما پس فردا برایتان روز روشنی است

جک ما

چگونه تیم ها را در مرکز شتاب دهنده پدیده انتخاب می‌کنید؟

درخواست پذیرش در وبسایت  را تکمیل بفرمایید. ما فرم‌های شما را مرور کرده و با تیم‌ها مصاحبه می‌کنیم و تیم ها بر اساس میزان آمادگی، پتانسیل، اندازه بازار و مدل کسب و کار انتخاب می‌شوند.

آیا نیاز به ارسال مدل کسب و کار هست؟

هدف  مرکز شتاب دهنده پدیده کمک به شکل دادن کسب و کار شما و یافتن بازار هدف مناسب است. در نتیجه فرستادن مدل کسب و کار شما قبل از طی این مسیر، ضرورتی ندارد. حتی اگر شما معامله و درآمد دارید، ممکن است کسب و کار و تولیداتتان عوض شود. به جای ارسال مدل، فرم پذیرش سایت را به طور کامل پر کنید.

آیا استارتاپ من برای پیوستن به مرکز شتاب دهنده پدیده آماده است؟

اگر کمینه محصول پذیرفته (MVP) محصول ایجاد و تیم شما متشکل از حداقل 2 نفر باشد، شرایط لازم و کافی را خواهید داشت. تصمیم نهایی در این خصوص پس از جلسات حضوری با شما وبررسی تیم گرفته خواهد شد.