.هرگز تسلیم نشوید

.امروز سخت است و فردا از آن هم سخت تر خواهد بود,اما پس فردا برایتان روز روشنی است

جک ما

تماس با ما

_______

 • آدرس

  مشهد، شاندیز، میدان شهدا، بلوار میرزا جواد آقای تهرانی، پروژه پدیده شاندیز، ساختمان آفیس، طبقه سوم، کدپستی : 9356154464

 • تلفن

   05138888 داخلی (2222)

 • وب سایت

  acc.padide.com

 • ایمیل

  acc@padide.com